CYTECH

מערכת מיגון לרכב לחסימת OBD

מאפייני המערכת

כרטיס אלחוטי המונע תעבורה ישירה למחשב הרכב

אפליקציה חכמה לניהול הרכב ונטרול המערכת

נעילת החוסם בתוך כספת ברגים נגזרים להגנה על שקע ה-OBD

נטרול המערכת באמצעות זיהוי פנים

לוח מקשים מוסלק המנוטרל באמצעות אפליקציה חכמה

נטרול המערכת באמצעות זיהוי ביומטרי

מניעת התנעת הרכב ושכפול מפתחות ללא מורשים

נטרול המערכת באמצעות הקשת קוד

המעיין 4, מודיעין מכבים רעות