CYBOX

קודנית מתקדמת בשליטת אפליקציה חכמה

מאפייני המערכת

עלוקה אלחוטית קלה להסלקה, המבצעת ניתוק

אפליקציה חכמה לניהול הרכב ונטרול המערכת

לוח מקשים מוסלק המנוטרל באמצעות אפליקציה חכמה

נטרול המערכת באמצעות זיהוי פנים

מניעת התנעת הרכב ושכפול מפתחות ללא מורשים

נטרול המערכת באמצעות זיהוי ביומטרי

נטרול הקודנית בעת הכנסת הרכב לטיפול מוסך, למניעת חשיפת קוד ההנעה

נטרול המערכת באמצעות הקשת קוד

המעיין 4, מודיעין מכבים רעות